Impressum

Autorska prava i odricanje od odgovornosti

Sadržaj

Sav sadržaj zaštićen ©offSpace, Intelligent Offices uredi.hr d.o.o., Poslovni centar VMD, Ulica grada Vukovara 269D, 10000 Zagreb, Hrvatska. Registrirano u Republici Hrvatskoj pod registracijskim brojem tvrtke 95236876845. Telefoni tvrke su +385 1 55 71 000, a fax +385 1 55 71 999.

Skripte i kodovi

Koncept web stranice, kodiranje, skriptiranje, dizajn i programiranje zaštićeni su autorskim pravom, ©Nenad Papic - Listopad Web Studio.

Ostala autorska prava

Web stranica koristi dijelove Open Source kodova i skripti, Bootstrap Framework, JavaScript/jQuery Library te Google Fonts.

Images

Sve fotografije licencirane su od tvrtki ©Shutterstock, ©uredi.hr i ©Unsplash.

Zaštitni znakovi trećih strana

Registrirani i neregistrirani zaštitni znakovi na ovim mrežnim stranicma pripadaju njihovim stvarnim vlasnicima. Ukoliko nije drugčije navedeno, uredi d.o.o. ne surađuje poslovno, niti imaju ikakve pravne veze s niti jednim nositeljem tih prava.

Odricanje od odgovornosti

Informacije sadržane na ovim mrežnim stranicama služe samo kao opća informacija korisnicima. Informacije su stavljenje na raspolaganje od strane uredi.hr, te iako se trudimo održati informacije točnima i recentnima, ne možemo dati jamstva bilo koje vrste, izravna ili neizravna, oko cjelovitosti, točnosti, pouzdanost, prikladnost ili dostupnosti informacija, produkata, usluga ili grafičkih elemenata sadržanih na ovoj mrežnoj stranici u bilo koje svrhe. Svako oslanjanje na takve informacije činite strogo na vlastiti rizik.

Ni u kojem slučaju nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu, uključujući bez ograničenja, neizravne ili posljedične gubitke ili oštećenja, ili bilo koji gubitak ili štetu koja proizlazi iz gubitka podataka ili profita koji proizlaze iz ili u vezi s korištenjem ove web stranice

Kroz ovu web stranicu u mogućnosti ste povezati se na druge web stranice koje nisu pod kontrolom uredi.hr. Mi nemamo kontrolu nad prirodom, sadržaju i dostupnosti tih stranica. Uključivanje bilo koje veze ne mora nužno implicirati preporuku ili podupiru stavove izražene u okviru njih.

Svaki napor je napravljen kako bi se web stranice održala živom i dostupnom. Međutim, uredi.hr ne preuzima nikakvu odgovornost, i ne može biti odgovoran za privremenu nedostupnost mrežnih stranica zbog tehničkih problema izvan naše kontrole.